Tentang Kami

Maklumat ringkas mengenai Sistem ePPAx
Image

PERMOHONAN KELULUSAN AWAL MENGGAJIKAN PEKERJA ASING DI BAWAH SEKSYEN 60K AKTA KERJA 1955

Seksyen 60K Akta Kerja 1955 memperuntukkan kewajipan majikan untuk mendapatkan kelulusan awal (prior approval) daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) sebelum ingin menggajikan pekerja asing. Pekerja asing bagi maksud ini merujuk kepada pekerja bukan warganegara berdasarkan definisi di bawah Seksyen 2, Akta Kerja 1955.

Kewajipan majikan untuk mendapatkan kelulusan awal penggajian pekerja asing di bawah Seksyen 60K terpakai untuk pengambilan pekerja asing baharu bermula 1 Januari 2023. Kewajipan ini tidak terpakai untuk tujuan pembaharuan/pelanjutan permit/pas pekerja asing.

Akta ini adalah terpakai kepada majikan swasta dan tempat pekerjaan di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Kegagalan majikan mendapatkan kelulusan Seksyen 60K Akta Kerja 1955 akan membawa kepada denda tidak melebihi RM100 ribu atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.

Seksyen 60K (3) Akta Kerja 1955 turut mewajibkan majikan memberikan butir-butir pekerja asing kepada JTKSM dalam tempoh 14 hari selepas penggajian dan memaklumkan JTKSM tentang penamatan pekerja asing dalam tempoh 30 hari di bawah Seksyen 60KA.

Langkah