Semakan Kelayakan Pekerja Asing

Menyediakan kemudahan kepada majikan untuk menyemak kelayakan pekerja asing
berdasarkan input majikan dan formula pengiraan kelayakan pekerja asing.

Berikut adalah senarai semak dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan pekerja asing berdasarkan jenis permohonan dan sektor.

Permohonan Perakuan JTKSM

Sektor: Perkilangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pembinaan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perladangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pertanian
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perlombongan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)

Permohonan Pertukaran Majikan

Sektor: Perkilangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pembinaan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perladangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pertanian
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perlombongan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)

Permohonan Penggantian

Sektor: Perkilangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pembinaan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perladangan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Pertanian
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)
Sektor Perlombongan
 • Surat Kelulusan Permit Perburuhan di bawah Akta Kerja 1955 yang dikeluarkan oleh JTKSM.
 • Penyata gaji 3 bulan terkini bagi 2 orang pekerja tempatan (kategori pekerjaan asas) yang sedang digajikan 9
 • Gambar Premis dan aktiviti perniagaan (hadapan dan dalam)
 • Salinan lengkap Laporan Kewangan syarikat bagi tahun terkini yang diaudit
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Surat perlantikan wakil
 • Maklumat wakil majikan yang boleh dihubungi: Salinan Penyata Caruman KWSP terkini (Borang 'A' tidak dibenarkan)
 • Salinan Lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Salinan Lesen MITI / lain-lain lesen yang berkaitan (jika berkaitan)